All posts by Steve Wouters

De Zaak Alzheimer(onderzoek)

Juli leek de maand van Alzheimer onderzoek. Van het verband met slaapproblemen tot het verminderen van symptomen in muizen: onderzoek over de ziekte overspoelde de nieuwsmedia. Maar wat is Alzheimer, en welke behandelingen kunnen we in de toekomst misschien verwachten? Bart De Strooper, directeur van het UK Dementia Research Institute, tracht deze vragen te beantwoorden.

Ontstaan

“Hoe Alzheimer ontstaat is erg vaag. Onderzoekers zijn er nog niet helemaal uit, maar hebben wel een sterk verband gevonden met biochemische veranderingen in amyloïden, proteïnen in de hersenen.” Vertelt hij. “Maar enkel op amyloïden focussen is niet genoeg.”

Er is ook speculatie over andere mogelijke oorzaken. “In de hersenen zitten enkele kanalen waar hersenvloeistof zich door verplaatst. Tijdens het slapen verbreden de kanalen zodat de hersenvloeistof zich beter kan verplaatsen. Maar bij mensen met Alzheimer en slaapproblemen gebeurt dat niet. Maar de verbinding tussen die kanalen en Alzheimer moet nog bewezen worden.”

“Na 10 jaar zorgen deze veranderingen ervoor dat er een ontsteking ontstaat in de hersenen. Dan pas zie je de symptomen van Alzheimer verschijnen. Zoals geheugenverlies, verwardheid, verandering in gedrag, enz.”

Maar er is goed nieuws in aantocht. “Als je naar cijfers kijkt zie je dat mensen alsmaar op latere leeftijd Alzheimer krijgen. Dat is natuurlijk als ze een gezonde conditie behouden.”

Onderzoek

Tijdens onderzoek naar de oorzaak van Alzheimer proberen wetenschappers te kijken naar wat er verkeerd gaat. “Omdat Alzheimer en andere dementievormen vaak een genetische achtergrond hebben wordt door vergelijking met gezonde genen nagegaan hoe het normale proces verstoord wordt. Het meeste onderzoek wordt daarom gedaan naar jonge dementie omdat deze genetisch van aard is, en daarom een makkelijk aangrijpingspunt heeft.”

Onderzoeksmateriaal verzamelen is ook niet altijd makkelijk. “Als de patiënt nog weinig symptomen vertoont is een handtekening van de patiënt zelf genoeg. Maar als de patiënt al dement is moet het ethisch comité het verzamelen van gegevens en materiaal aanvaarden voordat bloed en andere proefstalen genomen mogen worden. Dat materiaal is dan vrij beschikbaar voor ons, en we moeten ons dan niet meer zorgen maken om toestemming te vragen aan de patiënt waardoor we sneller en efficiënter kunnen werken.”

Nadat onderzoek is uitgetest op dieren gebeurt de laatste fase bij patiënten in de vorm van therapie. “Vanwege de ethische kwestie proberen we patiënten te zoeken die in de beginnende fase van dementie zitten. Dat is ook handiger om de verschillen te vergelijken met normale patiënten van dezelfde leeftijdscategorie.”

Voor de behandeling van Alzheimer is nog altijd geen simpele medicatie in zicht. “Van alle dementerende ziekten is Alzheimer de belangrijkste. Ik denk niet dat een enkel wondermiddel ooit op de markt zal verschijnen. Maar verschillende behandelingen, therapieën en medicaties die zich op specifieke oorzaken focussen zijn niet zo vergezocht.”  Verklaart hij. “Je moet je bedenken dat we 20 jaar achterstaan op kankeronderzoek.”

Maatschappij

“Alzheimer zal een grote belasting vormen op de maatschappij” noteert De Strooper. “We moeten daarom goed nadenken over hoe we de ondersteuning organiseren en financieren. De WHO, World Health Organisation, raadt landen nu al aan om minstens 1-2% van alle kosten aan Alzheimer aan onderzoek te spenderen.”

Die houding wordt ook gedeeld door Marleen Verbist, van wie de moeder aan Alzheimer leed. “Vanuit de overheid is er niet echt hulp beschikbaar voor mensen met Alzheimer en dementie. De ziekenkas organiseert infoavonden waar families ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen, maar echt concrete hulp wordt er niet aangeboden. Een patiënt kan wel een onderzoek laten doen met een vraag  aan de Federale Overheids Dienst om financiële bijstand te krijgen op basis van een puntenstelsel. Maar de patiënt krijgt die punten pas wanneer hij de symptomen van de late stadia van dementie vertoont.”

“Wanneer de meeste mensen met Alzheimer geconfronteerd worden gaan ze zich terugtrekken omdat ze niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Vooral in het begin is het moeilijk omdat de persoonlijkheid van de patiënt veranderd. Daarom zou ik het liefst willen dat de overheid meer sensibiliseert.”

“Op dit moment zijn het vooral privé-initiatieven en vrijwilligers die in ziekenhuizen, dagverblijven en ziekenzorg die hulp bieden. In Herentals heb ik enkele winkels gezien die een sticker met ‘dementievriendelijk‘ op hun etalage hebben kleven.”

“In Nederland is er een dorp dat speciaal gemaakt en aangepast is voor mensen met dementie. Die mensen kunnen daar naar de kapper gaan, winkelen, wandelen, sporten enz. Zo kunnen ze hun waardigheid blijven behouden. Het zou leuk zijn als wij ook zoiets in België zouden hebben.”


Over Bart De Strooper

Bart De Strooper_2017.jpgBart De Strooper werkte 10 jaar aan het VIB, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, waar hij een team van 250 wetenschappers leidde in Alzheimer onderzoek en gaf advies aan Stichting Alzheimer Onderzoek, een humanitaire organisatie.

Op 1 januari 2017 nam hij ontslag aan het VIB om te werken als nieuwe directeur van het UK Dementia Research Institute in het Verenigd Koninkrijk.

Advertisements

Geluid als wapen

Wie ooit naar een concert is geweest zonder oordopjes weet dat harde muziek pijnlijk kan zijn voor de oren. Maar wat als je een stap verder gaat en een wapen creëert dat het gehoor aanvalt?

Verschillende VS ambassadeurs in Cuba zijn het slachtoffer zijn geworden van een supersonisch wapen. Dat vertelt Heather Nauert, de Amerikaanse State Department Spokesperson, in een artikel van Time. De ambassadeurs kregen in 2016 last van onverklaarbaar hoorverlies.

Na maanden van onderzoek concludeerde personeel van de VS dat de ambassadeurs bloot werden gesteld aan een apparaat dat gebruik maakt van geluidgolven die buiten de menselijke gehoorfrequentie vallen zoals bijvoorbeeld een hondenfluitje.

Het is nog niet meteen duidelijk of het apparaat gebruikt werd als wapen, of dat het een ander doel had.

In een artikel van Seeker worden de technische aspecten van een supersonisch wapen bekeken.

Hoeveelheid Sperma westerse mannen gehalveerd

Westerse mannen produceren minder sperma dan 50 jaar geleden. Dat blijkt uit een internationale studie vanuit Harvard.

Eerdere studies hadden ook al aangetoond dat er een afname van sperma was, maar ze de resultaten daarvan werden betwijfeld door onderzoekers.

De exacte oorzaken voor de afname in sperma zijn nog niet bekend. Maar onderzoekers vermoeden dat de moderne levensstijl, onze omgeving en het gebruik van chemicaliën een mogelijke oorzaak kan zijn. Dit heeft ertoe geleid dat sommige mensen de contraceptie pil ervan verdenken een oorzaak te zijn omdat ze gebruikt maakt van oestrogeen dat vruchtbaarheid bij mannen kan verlagen.

Hoewel er nog geen behandeling voor het probleem is gevonden, hebben onderzoekers aan Harvard University in maart een doe-het-zelf test ontwikkeld voor mannen om thuis hun vruchtbaarheid te meten.

Blinde sollicitaties verlagen tewerkstellingskansen voor vrouwen en minderheden

Blinde sollicitaties, waar persoonlijke informatie uit de CV worden verwijderd, verlagen de kans op tewerkstelling in bedrijven voor vrouwen en minderheden. Dat blijkt uit een onderzoek van BETA, een Australische gedragsonderzoekgroep.

BETA maakte gebruik van 48 CV’s die werden opgemaakt op basis van 16 oorspronkelijke CV’s, die als controlegroep gebruikt werden. Elke CV onderging twee transformaties om vergelijkingen te maken met de andere groepen.

Bij de eerste transformatie werden mannelijke voornamen vervangen door vrouwelijke voornamen en omgekeerd. Zo werd Gary Richards vervangen door Wendy Richards.  Via deze groep CV’s werd het vooroordeel van werkgevers op basis van geslacht getest.

Bij de tweede transformatie werden de namen volledig verwijderd en vervangen door cijfers om de etniciteit van de sollicitant te verbergen.

Uit het onderzoek bleek dat de CV’s van vrouwen veel vaker gekozen werden dan CV’s  van mannen. Ethnische minderheden werden ook vaker gekozen dan blank klinkende namen. Maar wanneer een CV geen naam werd toegekend werden blanken en mannen vaker gekozen voor de job.

Opmerkelijk is ook dat het vooral mannelijke beoordelaars waren die discrimineerden ten voordele van minderheden en vrouwen. Vrouwelijke beoordeelaars hadden een veel kleiner verschil in hun behandeling van mannelijke en vrouwelijke sollicitanten enerzijds en van minderheden anderzijds.

Gamers helpen astronomen in zoektocht naar exoplaneten

Spelers van het online spel EVE Online kunnen vanaf 12 juli actief deelnemen aan astronomisch onderzoek dankzij Project Discovery.

Project Discovery is een initiatief van CPP Games – de ontwikkelaars van EVE Online -, MMO Science, de Reykjavik Universiteit in Ijsland en de Universiteit van Genève. Het project krijgt ook steun van astrofysicus Michel Mayor, ontdekker van de eerste exoplaneet.

Wanneer de spelers de minigame starten, krijgen ze astronomische gegevens doorgestuurd. Uit die gegevens moeten ze proberen af te leiden of er een exoplaneet draait rond de ster. De spelers weten niet of die gegevens reeds door anderen zijn gecontroleerd.

Wanneer spelers een exoplaneet vinden kunnen ze als beloning speciale in-game-spullen verdienen.

Om te voorkomen dat spelers het systeem alleen gebruiken om beloningen te krijgen, is het spel zo ontworpen dat er af en toe wordt getest of de spelers daadwerkelijk naar exoplaneten zoeken. Onder de doorgestuurde gegevens bevinden zich, zonder dat de spelers het weten, namelijk ook gegevens van reeds gekende exoplaneten.

Het is niet de eerste keer dat wetenschappers een beroep doen op gamers om wetenschappelijk onderzoek te doen. Zo hielpen EVE Online spelers eerder ook al om proteïnen te categoriseren. En de populaire MMO “World Of Warcraft” wordt door economen gebruikt om met veranderingen in de markt te experimenteren.

In deze video legt Scott Manley, een youtuber die zich focust op ruimtevaart in video games, uit hoe de minigame werkt.

Commerciële ruimtevaart krijgt nieuwe lancering

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft voor de 14de keer een raket de ruimte in geschoten. Ditmaal gaat het om een computer voor het Internationaal Ruimtestation (ISS). Het project is een collaboratie tussen NASA, Hewlett Packard Enterprise en SpaceX.

De computer blijft een jaar in het station om de duurzaamheid van computer te testen. Het doel is om te verzekeren dat computers tijdens langdurige ruimtemissies geen problemen krijgen.

De computer werd met een Falcon 9 raket vervoerd. Op sociale media liet SpaceX stap voor stap zien wat er gebeurde tijdens de lancering en landing.

Bio onderzoek in Geel

Fotorep 5.JPG
Sabine Van Miert

Sabine Van Miert is de opleidingsmanager biomedische laboratoriumtechnologie en onderzoeksmanager van de onderzoeksgroep RADIUS aan campus De Nayer in Geel. De campus is een gebouwencomplex dat gedeeld wordt tussen de KU Leuven en Thomas More Hoge School.

Fotorep 12.JPG
Sabine is gastprofessor aan de UA

Sabine studeerde Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Na haar studies begon ze te werken in het onderzoeksluik, waarna ze langzaam ook verschoof richting het onderwijs. Nog altijd geeft ze af en toe lezingen als gastprofessor aan de UA over haar expertise met medicinale planten.

Fotorep 8.JPG
Interreg

Onderzoeksgroep RADIUS bestaat uit twee facetten; kweek en downstream proces. De groep is al 5 jaar bezig met haar onderzoek. Vroeger waren er meer losse onderzoeken die vanuit het onderwijs werden opgesteld. Maar door mensen met verschillende expertisen te verzamelen kon de campus een ketenbenadering aannemen, waar de productie van kweek tot eind-
product wordt opgevolgd en geobserveerd. Zo werd RADIUS een volwaardige
onderzoeksgroep. De groep helpt ook in Europese projecten zoals het Grenzeloos Biobased Onderwijs van Interreg

Fotorep 7.JPG
Sprinkhanen
Fotorep 9.JPG
Lotte Frooninckx met enkele meelwormen

Het onderzoek in de stroming kweek focust zich op het kweken van insecten en algen. Lotte Frooninckx is een van de onderzoekers die instaat in voor de groei van de insecten. Van sprinkhanen tot en met meelwormen wordt geëxperimenteerd door verschillende combinaties van voedsel, licht en
temperatuur om de groei te verbeteren.

Fotorep 10.JPG
Nannochloropsis.

Een ander onderdeel van de kweek zijn algen zoals de Nannochloropsis. Een groene alg die bestaat uit de genetische code van 6 verschillende soorten algen bevat. De rode alg, porphyridium purpureum, is de trots van het onderzoek. Deze alg produceert de kostbare rode kleurstof phycoerythrin.

Fotorep 11.JPG
Porphyridium purpureum
Fotorep 1.JPG
Bert Verbinnen (links), Sabine Van Miert (midden) en Geert Verheyen (rechts).

Aan de andere kant van de campus bevindt zich het downstream proces. Hier worden de interessante stoffen uit de algen en insecten gehaald en omgevormd tot bio-gebaseerde chemicaliën voor het eindproduct. Sabine leidt het onderzoek hier met collega’s zoals Bert Verbinnen en Geert Verheyen.

Fotorep 6.JPG
Raf Dieltjes (links), Sabine Van Miert (midden) en Jornt Spit (rechts)

Binnen het onderwijs is er een verschuiving in de focus geweest van het uitvoeren van experimenteren naar het publiceren van rapporten. De druk is niet altijd evident, maar samen met collega’s zoals Raf Dieltjes en Jornt Spit vindt de onderzoeksgroep tijd om projectvoorstellen te schrijven, literatuur door te nemen en rapporten op te stellen.

Wanneer er naar de keuze van de opleidingen van de leerlingen wordt gekeken kiezen meer meisjes voor labo opleidingen, en meer jongens voor technische
opleidingen. De keuze van de richting is eerder verbonden met interesse van de studenten. Maar Sabine noteert wel dat veel STEM opleidingen aan het vervrouwelijken zijn.

Fotorep 3.JPG
Veel STEM opleidingen zijn aan het vervrouwelijken.